Supervisie

Vanuit mijn bedrijf Anja van Hoornaar Perspectief geef ik al vele jaren supervisie aan studenten en werkenden.

Supervisie, oftewel begeleidingskunde, is het onder begeleiding leren van je eigen werkervaringen, bedoeld om je deskundigheid te bevorderen.
Door je eigen handelen te onderzoeken word je je bewust van je eigen gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en blinde vlekken.

Supervisie kan je helpen wanneer je bijvoorbeeld:

  • last hebt van stress op je werk of in je studie;
  • het gevoel hebt teveel taken op je bordje te hebben;
  • moeite hebt met het stellen van grenzen;
  • beter wilt handelen vanuit je beroepsrol;
  • de neiging hebt te perfectionistisch te zijn.

Het doel van supervisie is dat je handelingsalternatieven ontdekt, dat je je leerdoelen leert te formuleren en dat je congruent handelen kunt ontwikkelen. Voelen, denken, willen en handelen komen weer op een lijn te liggen.
Zelfreflectie kan je helpen je eigen valkuilen, maar ook je eigen kwaliteiten te ontdekken, waardoor je krachtiger wordt en weer met meer plezier en zelfvertrouwen je werk kunt doen.

Een supervisietraject bestaat uit tien tot vijftien zittingen van ongeveer een uur. We praten over je werksituatie en gaan daarnaast met creatieve middelen aan de slag. We gaan, geleid door onze intuïtie, tekenen of we gebruiken playmobilpoppetjes, beeldkaarten en gevoelskaarten. Ik nodig je uit hierbij helemaal je eigen gevoel te volgen. Je zult ervaren dat je eigen onderbewuste met verrassende antwoorden en inzichten zal komen.

Groepssupervisie

Het is ook mogelijk om met een groep van twee tot vier personen een supervisietraject in te gaan.
Je krijgt ook huiswerk mee: voor elke nieuwe zitting maak je een verslag, dat bestaat uit een reflectie op de vorige zitting en een beschrijving van je nieuwe werksituatie. wat zag je?

E-supervisie

Supervisie in je eigen thuis- of werkomgeving: dat kan ook. Via Skype hebben wij contact met elkaar. We praten, jij werkt aan je persoonlijke leerdoelen en de resultaten bespreken we via Skype en via e-mail.
E-supervisie is snel, efficiënt en waardevol.

Register Vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Ik ben een door dit Register erkende supervisor voor vaktherapeuten die zich in dit Register willen laten registreren.