Samen tegen racisme op de werkvloer. Ik kan je helpen.

Gelijke rechten en etnisch profileren

Gelijkheid en gelijke rechten zijn voor verreweg de meeste mensen belangrijke kernwaarden. Helaas is de dagelijkse praktijk weerbarstig. Eeuwen van slavernij laten nog steeds hun sporen na in onze maatschappij. Of we dat nu willen of niet, ons gedeeld verleden uit zich nog steeds in dagelijks institutioneel racisme, etnisch profileren en achterstelling op de arbeids- en woningmarkt.

Slavernijverleden leidt tot stereotypering

Het slavernijverleden is ook terug te vinden in ons cultureel archief. Onze gedachten, onze gevoelens en ingesleten beeldvorming leiden nogal eens tot, vaak onbewuste, stereotypering van de gekleurde medemens. Of tot ongenuanceerd oordelen, waarbij het gedrag van een individu op een gehele etnische groep wordt geplakt.

(Niet) alle mensen zijn gelijk

Alle mensen zijn gelijk en ieder mens heeft een uniek potentieel aan kwaliteiten en ontwikkelingskansen. Het is bijzonder pijnlijk om als gekleurde mens te ervaren dat dit niet gezien wordt en dat op de werkvloer, in het onderwijs, op de woningmarkt, enzovoort niet alle mensen gelijk zijn. Onze ontwikkelingskansen worden, bewust of onbewust, bepaald door de kleur van onze huid.

Witte privileges

Institutioneel racisme en etnisch profileren wordt ook veroorzaakt door het bestaan van “witte privileges”. Hiermee bedoel ik de voorrechten en vanzelfsprekendheden die witte mensen hebben en waar zij zich vaak niet eens van bewust zijn. Hierdoor gaan voor witte mensen systematisch dingen makkelijker en profiteren zij van een maatschappelijke werkelijkheid waarin racisme niet gewenst is, maar wel bestaat.
De witte mensen van vandaag zijn niet persoonlijk schuldig aan het slavernijverleden, maar zij zijn er wel door gevormd: een verleden dat zij delen met de gekleurde mensen van vandaag.

Racisme op de werkvloer: wat zijn je ervaringen?

 • Voel je je als enige, of één van de weinige gekleurde mensen in je team buitengesloten en wil je daar wat aan doen?
 • Wil je weten hoe je je kunt uitspreken tegen stereotypering, etnische “grappen” en uitsluiting en toch in verbinding kunt blijven met je collega’s?
 • Wil je weten hoe je transparant in gesprek kunt gaan met je gekleurde collega zonder te vallen in de valkuil van je witte privileges en (onbewuste) vooroordelen?
 • Wil je in actie komen voor meer gekleurde collega’s in je team?

Samen verbinden voor een eerlijke toekomst

Door samen, in verbinding, het gesprek aan te gaan over het gedeelde verleden én heden kan er gewerkt worden aan een gelijkwaardige toekomst voor iedereen.
Ik kan je als coach daarin begeleiden. Ik kan jou, als gekleurd én als wit mens, een aantal basisvaardigheden leren, zoals:

 • het ontwikkelen van een visie en die naar buiten te brengen;
 • het stellen van grenzen;
 • het geven van feedback op ongewenste uitingen van anderen;
 • het opkomen voor jezelf of een ander.

Maar het gaat verder. Om in werkelijke verbinding met andere te kunnen praten over racisme, is het belangrijk dat je:

 • kunt reflecteren op je eigen handelen;
 • situaties kunt bekijken vanuit verschillende perspectieven;
 • kunt spiegelen en confronteren zonder conflict en zelfs kunt weigeren in een conflict betrokken te worden;
 • kunt verwoorden wat je ervaart en voelt zonder emotioneel te worden.

Kom met je verhaal

Ook hierbij kan ik je helpen. Maak een afspraak en kom met je verhaal. Ik bespreek met je wat je hebt ervaren en kijk samen met jou wat je zou willen veranderen en wat je nodig hebt om daar te komen.
Ik ben als coach gespecialiseerd in het mensen bewust te maken van hun authentieke gedachten en wensen en ze te leren om daar woorden aan te geven. Zodat ze, zonder werkelijk boos te worden, kunnen vertellen dat ze gekwetst of boos zijn.
Wie dit kan: zich uiten vanuit eigen authenticiteit, voelt zich sterk en heeft een enorme “krachtbron” bij zich, voor zichzelf en zijn of haar omgeving. Het kan op iedere werkvloer de verandering teweegbrengen die zo nodig is.

Twee bonussen: persoonlijke ontwikkeling en meer kennis over racisme

Bonus 1: de persoonlijke ontwikkeling die je zult doormaken kun je ook toepassen in andere situaties: op school, thuis, met vrienden of je familie.

Bonus 2: ik ben geschiedenisdocent en kan je vanuit historisch perspectief veel leren over racisme door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld:

 • De West-Indische Compagnie en de transatlantische slavenhandel;
 • Nederland en zijn koloniën en het Nederlandse slavernijverleden;
 • De strijd van slaven in het Caribisch gebeid en Suriname tegen slavernij;
 • De grote slavenopstand in 1795 op Curaçao onder leiding van Tula;
 • De betekenis van de Civil Rights Movement en Black Power;
 • De geschiedenis van racisme in Nederland.