PRIVACY STATEMENT EN COOKIES

Creatieve Coaching Den Bosch verwerkt een aantal van uw persoonsgegevens (zo beperkt mogelijk) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
E-mailadres

Creatieve Coaching Den Bosch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Creatieve Coaching Den Bosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. NAW-gegevens bewaren wij in principe gedurende de beoordeling en looptijd van een aanvraag, maximaal 7 jaar zijnde de bewaartermijn die wij wettelijk voor onze administratie moeten aanhouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Creatieve Coaching Den Bosch gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of via info@creatievecoachingdenbosch.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Creatieve Coaching Den Bosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creatievecoachingdenbosc.nl.